Kindcentrum LeLa - Boodschap

Tarieven

De tarieven van het kindcentrum kunnen jaarlijks worden aangepast onder andere op basis van de loonkostenstijgingen als gevolg van de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing binnen de begroting van het kindcentrum, in de berekening van de tarieven worden meegenomen. De eigenaren stellen het uurtarief jaarlijks voor 1 november vast. Het nieuwe uurtarief wordt per 1 januari in het jaar daarop volgend in rekening gebracht. De eigenaren stellen direct na vaststelling van het nieuwe uurtarief van Kindcentrum LeLa, de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Neem dan contact met ons op, zodat wij vrijblijvend voor u uitrekenen wat de bruto kosten voor u zijn.


BSO

Bij Kindcentrum LeLa betaalt u per half uur en niet per dagdeel. Tevens bieden wij een vast tarief aan dat voor zowel voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantie opvang als opvang tijdens studiedagen geldt.

Inschrijftarief 2019: 20 euro per gezin.

Tarief 2019: 3,60 euro per kind, per half uur.

Dagopvang/kinderdagverblijf

Bij Kindcentrum LeLa betaalt u per half uur en niet per dagdeel. U bepaalt zelf wanneer u uw kind(eren) komt brengen en op komt halen. Dit kan al vanaf minimaal 2,5 aaneengesloten uren.

Inschrijftarief 2019: 20 euro per gezin.

Tarief 2019: 4,00 euro per kind per half uur. 

Peuteropvang/peuterspeelzaal

Zie het kopje peuteropvang.Onderstaande diensten zijn inclusief intake-gesprek. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Alle tarieven die hieronder genoemd worden gelden voor 2019.

Huiswerkbegeleiding

Individueel: 25 euro per uur.
Groepsbegeleiding: 12,50 euro per kind per uur.

Bijles

Individueel: 30 euro per uur.
Tweetal begeleiding: 15 euro per kind per uur.

Trainingen

Faalangstreductietraining: 228 euro per kind voor 9 bijeenkomsten.