Kindcentrum LeLa - Boodschap
Samenwerking

Kindcentrum LeLa werkt samen met onderstaande organisaties. 


OBS Helmond
Samenwerkingspartner kindcentra Helmond

Angela Barton
Gedurende het schooljaar vinden er activiteiten plaats onder begeleiding van Angela.

Platoo
Samenwerkingspartner Kindcentrum het Klokhuis Lieshout

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats onder leiding van JIBB.