Kindcentrum LeLa - Boodschap
Peuteropvang (peuterspeelzaal)

Peuteropvang in Helmond wordt gesubsidieerd vanuit de Gemeente. Binnen de Gemeente Laarbeek is dit nu nog niet gesubsidieerd, maar we gaan er ons best voor doen om ervoor te zorgen dat dit ook hier mogelijk is.

Bij ons is het mogelijk om de dagen en tijden zelf in te vullen. Vandaar dat wij hebben gekozen voor de benaming ‘peuteropvang’. 

Bij onze peuteropvang worden kinderen optimaal voorbereid voor de basisschool. Kinderen worden gestimuleerd om zichzelf op hun eigen niveau te ontwikkelen. Dit doen wij d.m.v. de methode Uk&Puk en allerlei ontwikkelingsmaterialen die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. De peuteropvang wordt geleid door HBO leidsters, waaronder basisschoolleerkrachten.

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van de peuteropvang:
-Helmond: Peuteropvang met VVE indicatie: 11 uur per week, Gemeente subsidieert 5 uur per week volledig (alleen tijdens schoolweken, dus 40 weken per jaar). Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u over 6 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en wordt de rest door de Gemeente aangevuld (alleen tijdens schoolweken, dus 40 weken per jaar).
-Helmond: Peuteropvang zonder VVE indicatie: 6 uur per week. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u over 6 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en wordt de rest door de Gemeente aangevuld (alleen tijdens schoolweken, dus 40 weken per jaar). 
-Helmond en Laarbeek: Peuteropvang tijdens dagopvang, aantal uren zelf te bepalen. Ouder(s)/verzorger(s) die werken krijgen hierover kinderopvangtoeslag terug.

Peuteropvang is inclusief drinken, fruit, brood en tussendoortjes.

Op nationale feestdagen is Kindcentrum LeLa gesloten. 

Voor uitgebreide informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.