Kindcentrum LeLa - Boodschap
Ons team

 
Binnen Kindcentrum LeLa kan het hele team op verschillende momenten worden ingezet. Op die manier willen wij de kwaliteit overal gelijk houden en er voor zorgen dat er een eenheid is. Wel hebben alle teamleden vaste groepen waar ze werkzaam zijn, zodat er vaste gezichten zijn voor ouder(s) en kinderen.

Teamleden bieden mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen aan om zich in meer of mindere mate te ontplooien. Zij zijn ook degene die de veiligheid bewaken en zorgen voor een prettige en huiselijke sfeer binnen de groep. Door middel van overleg met ouder(s)/verzorger(s) zorgen zij voor een eenduidige aanpak van het kind, waardoor ze het kind optimaal kunnen begeleiden.

In gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) zullen zij de signalen van het kind bespreken en de pedagogische aanpak aanpassen of bijstellen om bovenstaande visie te bereiken. Tevens maken zij gebruik van een kind volgsysteem om de ontwikkeling van ieder kind te volgen en in kaart te brengen, zodat we van daaruit uw kind verder kunnen begeleiden. Ieder kind heeft dan ook een mentor die hiervoor verantwoordelijk is en het eerste aanspreekpunt is als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind.

De locatie coördinatoren en medewerkers management van Kindcentrum LeLa zijn regelmatig op alle locaties aanwezig. Op die manier zijn er korte lijntjes tussen de ouder(s)/verzorger(s), de kinderen en de organisatie. 

Op deze pagina staan de management teamleden, pedagogisch medewerkers/locatie coördinatoren die een extra functie hebben, pedagogisch medewerkers die op alle locaties werkzaam zijn, administratief medewerkers, conciërges en de stagiaires. Op de locatiepagina staan de pedagogisch medewerkers en assistent leidinggevenden per locatie.

Managementteam bestaande uit de directie/eigenaren en medewerkers management:

Directie:
Lenneke Daelmans-Brand


Laura van der Heijden-Daams

 

Medewerker management en pedagogisch beleidsmedewerker: Anita Roos
bereikbaar op 06-48494526 en via anita@kindcentrumlela.nlOpleiding: SPH, HBO
Sociaal pedagogisch hulpverlener
-VVE Uk&Puk
-3F taalniveau
-Kleine kapitein
-KIJK 0-4!
-Kinder EHBO

Medewerker management en VVE specialist: Nina Vermeulen
bereikbaar op 06-14026580 en via nina@kindcentrumlela.nlOpleiding: SPH, HBO
Sociaal pedagogisch hulpverlener
-VVE Uk&Puk
-3F taalniveau
-Kleine kapitein
-KIJK 0-4!
-VVE coach
-Kinder EHBO
-BHVMedewerker management: Milou van de Ven
bereikbaar op 06-39774536 en via milou@kindcentrumlela.nlOpleiding: Bachelor of Education, HBO
Leerkracht basisonderwijs
-3F taalniveau
-Kinder EHBO
-BHV
-Kijk 0-4!
-VVE Uk&Puk
Assistent management en coördinator naschools aanbod en workshops:
Simone Tempelaars
bereikbaar via simone@kindcentrumlela.nl

Medewerkers met een extra functie naast pedagogisch medewerker/locatie coördinator:

Pedagogisch coach: Robin van Gaal
bereikbaar via robin@kindcentrumlela.nl en 06-38517735
Opleiding: Pedagogiek, HBO
Pedagoog
-Kinder EHBO
-3F taalniveau
-VVE Uk&Puk
-Kijk 0-4!

Pedagogisch coach: Charlotte van Eert-de Groot
Bereikbaar via charlotte@kindcentrumlela.nl en 06-39774528
Opleiding: Pedagogiek, HBO
Pedagoog
-Kinder EHBODansdocente: Natasja Vonk
bereikbaar via natasja@kindcentrumlela.nl en 06-39555338Opleiding: Bachelor of Education, HBO
Docent dans
-3F taalniveau
-KIJK 0-4!
-Kinder EHBO
-BHV
-VVE Uk&Puk

Begeleidster bijles en huiswerkbegeleiding: Milou van de Ven
bereikbaar via milou@kindcentrumlela.nlOpleiding: Bachelor of Education, HBO
Leerkracht basisonderwijs
-3F taalniveau
-Kinder EHBO
-BHV
-Kijk 0-4!
-VVE Uk&Puk
Sportactiviteiten: Bram VermeulenOpleiding: PABO, HBO
Leerkracht basisonderwijs

Pedagogisch medewerkers werkzaam op alle locaties:

Sanne van de Ven


Administratief medewerkers:
De administratie is bereikbaar via administratie@kindcentrumlela.nl

Jeanny van de Laar (momenteel met zwangerschapsverlof)Joyce Lammers (momenteel met zwangerschapsverlof)


Mellanie van den Nieuwenhof

Conciërges:

Frank Daelmans

Sander van der Heijden

Stagiaires:

Marlous EssingerEline Benthem

Noa van de Ven

Donna Janssens

Anouk Neervens

Jo-ann Jonkers

Lynn Luijben

Hilde van Eijk

Nadia van der Veer