Kindcentrum LeLa - Boodschap


Huiswerkbegeleiding

Op ieder moment in de ontwikkeling krijgen kinderen te maken met nieuw aan te leren vaardigheden, waarbij ze hulp kunnen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat kinderen zichzelf verder ontwikkelen en zelf tot oplossingen kunnen komen door middel van de juiste aanpak. Daarbij is het van belang dat kinderen de benodigde strategieën op een juiste manier toe kunnen passen. 

Kinderen kunnen bij ons in kleine groepjes, onder professionele begeleiding, aan hun huiswerk werken. 

Ook bestaat de mogelijkheid om individueel huiswerkbegeleiding te volgen. De aanpak hiervan is afhankelijk van de hulpvraag. Deze wordt besproken tijdens een intake-gesprek. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan kinderen t/m 16 jaar.


Speciaal voor kinderen in groep 8 bieden wij ondersteuning bij de voorbereiding op de eind-CITO. Op deze manier kan uw kind zich optimaal voorbereiden en zal het kind minder druk ervaren.

Voor kinderen in groep 7 kunt u bij ons terecht voor het oefenen voor de entreetoets.

Voor de begeleiding gericht op de eind-CITO en de entreetoets kunt u ook kiezen voor individuele begeleiding of begeleiding in groepjes. 

Het werken in groepjes kan alleen van start gaan als er minimaal twee aanmeldingen zijn.