Kindcentrum LeLa - Boodschap

Bijles

Op ieder moment in de ontwikkeling kunnen kinderen problemen ervaren, waarbij ze hulp kunnen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat kinderen zichzelf verder ontwikkelen en zelf tot oplossingen kunnen komen. Het kan wel voorkomen dat een kind daar hulp bij nodig heeft, om die stapjes te zetten.

Gericht op de cognitieve ontwikkeling bieden wij dit aan in de vorm van bijles. Dit wordt gegeven aan basisschoolkinderen. De aanpak hiervan is afhankelijk van de hulpvraag. Deze wordt besproken tijdens een intake-gesprek. Tijdens deze individuele begeleiding wordt er gekeken naar dat wat een kind al wel kan en van daaruit proberen we een stap vooruit te maken.