Kindcentrum LeLa - Boodschap
Beleid, protocollen, rapporten

Pedagogisch beleidsplan dagopvang en peuteropvang Kindcentrum de Lindt

Pedagogisch beleidsplan BSO Kindcentrum de Lindt


Pedagogisch beleidsplan peuteropvang Kindcentrum de Stroom

Pedagogisch beleidsplan BSO Kindcentrum de Stroom


Pedagogisch beleidsplan dagopvang en peuteropvang Kindcentrum LeLa

Pedagogisch beleidsplan BSO Kindcentrum LeLa


Pedagogisch beleidsplan dagopvang en peuteropvang Kindcentrum het Klokhuis

Pedagogisch beleidsplan BSO Kindcentrum het KlokhuisInformatiebrochure en algemene voorwaarden Kindcentrum het Klokhuis


Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Kindcentrum LeLa (link volgt, zodra de provider de fout heeft opgelost)

Veiligheids- en gezondheidsbeleid KDV Kindcentrum LeLa (link volgt, zodra de provider de fout heeft opgelost)

Hieronder vindt u de inspectierapporten die door de GGD zijn geschreven n.a.v. inspecties in het Kindcentrum. In deze rapporten kunt u lezen of de locaties van Kindcentrum LeLa voldoen aan de eisen die de Wet IKK/Kinderopvang stelt. Voor ons als Kindcentrum zijn deze rapporten erg belangrijk om onze kwaliteit te waarborgen. Wij zien dit dan ook als een meerwaarde, waar we leerpunten uit kunnen halen.Jaarlijks wordt er een openbaar klachtenverslag geschreven door de directie van Kindcentrum LeLa. Dit verslag wordt opgestuurd naar de GGD en oudercommissie en is ook in te zien door op onderstaande link te klikken. Vanaf het jaar waarvan hieronder het klachtenverslag staat hoeft er alleen nog een klachtenverslag gemaakt te worden als er daadwerkelijk klachten zijn binnengekomen.