Kindcentrum LeLa - Boodschap

BSO (buitenschoolse opvang)

Buitenschoolse opvang bestaat bij Kindcentrum LeLa uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantie opvang en opvang tijdens studiedagen. Buitenschoolse opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.Openingstijden 

BSO is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Van  7.30 uur tot 8.30 uur. 
Van (begintijd verschilt per locatie) tot 18.30 uur.

BSO is geopend op woensdag 
Van 7.30 uur tot 8.30 uur. 
Van 12.00/12.30 uur tot 18.30 uur.     


Tijdens vakanties en studiedagen is de BSO geopend 
Van 7.30 uur tot 18.30 uur.  

Kindcentrum LeLa verzorgt het drinken, fruit, brood en de tussendoortjes.

Op nationale feestdagen is Kindcentrum LeLa gesloten.     

Dagritme   

Voorschoolse opvang 
7.30 uur: Binnenkomen, evt. ontbijt aanbieden en ruimte tot vrij spel. 
8.15 uur: Kinderen worden naar school gebracht.   

Naschoolse opvang (woensdag (en vrijdag) )
11.45 uur/12.15 uur: Kinderen ophalen van school. 
12.45 uur: Eten met de kinderen. 
13.15 uur: Ruimte voor vrij spel/activiteiten. 
15.30 uur: Fruit eten en water drinken. 
16.00 uur: Ruimte voor vrij spel/activiteiten. 
17.00 uur: Cracker, peperkoek of iets dergelijks eten en water drinken. 
17.30 uur: Verder met activiteiten of vrij spel. 
18.30 uur: Sluiting.   

Naschoolse opvang (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 
14.30 uur: Kinderen ophalen van school. 
15.30 uur: Fruit eten en water drinken. 
16.00 uur: Ruimte voor vrij spel/activiteiten. 
17.00 uur: Cracker, peperkoek of iets dergelijks eten en water drinken. 
17.30 uur: Verder met activiteiten of vrij spel. 
18.30 uur: Sluiting.     

Ontbijtmogelijkheden 

Kinderen die voor ’s ochtends acht uur gebruik maken van opvang, hebben de mogelijkheid om kosteloos bij het kindcentrum te ontbijten.

Inschrijving

Iedere ouder/verzorger kan zijn/haar kind inschrijven door middel van het maken van een afspraak, het invullen van het inschrijfformulier, toestemmingsformulier en kindformulier en het intake-gesprek. Daarnaast wordt er een tarief gerekend voor de inschrijving per gezin. Toelating en plaatsing vindt plaats na goedkeuring en bevestiging van de eigenaren van Kindcentrum LeLa. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het kind wordt direct geplaatst of, als er sprake is van een wachtlijst, daaraan toegevoegd.   

Inschrijving opzeggen

De inschrijving kan beëindigd worden door een e-mail te sturen naar info@kindcentrumlela.nl. Aangezien wij niet werken met contracten, maar met een inschrijving zit u nergens aan vast en kunt u stoppen met het afnemen van opvang wanneer u dat wilt. Wel geldt hierbij de regel dat de opvang die opgegeven is via Bitcare nog wordt gefactureerd.

Rooster 

Per week dienen ouder(s)/verzorger(s) voor donderdag 12.00 uur de opvang via het digitale systeem Bitcare aan te vragen. Daarop geven ouder(s)/verzorger(s) aan op welke dagen en tijden (per heel en half uur) zij opvang nodig hebben voor de aankomende week. De dagen en tijden die opgegeven zijn, worden ook gefactureerd. Mocht er tussentijds extra opvang nodig zijn, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) hierover contact opnemen met de medewerkers management. Bij voldoende plek is dit mogelijk. 

Indien uw kind niet op de afgesproken dag aanwezig zal zijn, verzoeken wij u om dit voor 08.00 uur telefonisch te melden. Het kindcentrum verzoekt u vriendelijk om uw kind op de afgesproken tijd op te halen. Mocht dit niet lukken, dan blijft de begeleiding bij uw kind in het kindcentrum. Deze extra tijd wordt gefactureerd.  

Wordt uw kind door iemand anders dan uzelf opgehaald, dan dient u dit van te voren door te geven aan Kindcentrum LeLa. Kinderen worden niet meegegeven aan onbekende personen. Bij twijfel wordt er altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).